หน้าหลัก > ความรู้ > เนื้อหา
วัตถุประสงค์ของการใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนอยู่ที่ไหน
- Mar 19, 2018 -

ในบางเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนความร้อนใช้ตามอัตภาพ การใช้ประโยชน์จากท่อแลกเปลี่ยนความร้อนนิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และก็ดังกล่าวเป็นจุดสำคัญว่า การใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนปลอดภัย เชื่อถือได้ และสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน รอบระยะเวลา อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ประกอบด้วยท่อถ่ายโอนความร้อนและบางส่วนอย่างมากช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในระหว่างการใช้

ในกระบวนการใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถไม่เพียงแต่ป้องกันการควบแน่นของควัน แต่หลีกเลี่ยงการยึดเกาะของคราบเขม่าบนผนังท่อ ให้แน่ใจว่าการดำเนินงานระยะยาวของหม้อไอน้ำ และปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และการปรับปรุงที่สำคัญมีผลการประหยัดพลังงานยังมีวัตถุประสงค์ของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่เราใช้


ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง