หน้าหลัก > ความรู้ > เนื้อหา
บทบาทของธาตุในท่อไร้รอยต่อของเหล็กกล้าไร้สนิมคืออะไร
- Apr 16, 2018 -

องค์ประกอบของท่อเหล็กกล้าไร้สนิมคืออะไร? อิทธิพลและหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆในการปฏิบัติงานและการจัด วางท่อเหล็กกล้าไร้สนิม


มีเพียงองค์ประกอบเดียวที่กำหนดคุณสมบัติของสแตนเลส นี่คือโครเมียม เหล็กกล้าไร้สนิมแต่ละชิ้นมีโครเมียมอยู่เป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบันไม่มีสแตนเลสไม่มีโครเมียม โครเมี่ยมได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักในการกำหนดคุณสมบัติของสแตนเลส เหตุผลพื้นฐานคือโครเมี่ยมจะถูกเพิ่มเข้ากับเหล็กเป็นองค์ประกอบของโลหะผสมเพื่อส่งเสริมความขัดแย้งในการเคลื่อนไหวภายในเพื่อป้องกันความเสียหายของการกัดกร่อน การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถอธิบายได้จากลักษณะดังต่อไปนี้: โครเมียมเพิ่มศักย์ไฟฟ้าของสารละลายที่เป็นของแข็ง Fe และเหล็กดูดซับโดยเหล็กดูดซับการหลอมเหล็ก


การสึกหรอเป็นผลมาจากการปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะและโลหะผสมเนื่องจากการปิดกั้นการเกิดปฏิกิริยาขั้วบวกของหลอดสแตนเลส มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันของโลหะและโลหะผสม ได้แก่ ทฤษฎีฟิล์มทฤษฎีการดูดซับและทฤษฎีการเปลี่ยนอิเล็กตรอน

คาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักของ หลอดสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรม สมบัติและโครงสร้างจุลภาคของท่อสแตนเลสส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเนื้อหาและการกระจายตัวของคาร์บอนในเหล็กโดยเฉพาะในหลอดสแตนเลส ผลกระทบของคาร์บอนต่อโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมส่วนใหญ่มีสองด้าน ในแง่หนึ่งคาร์บอนเป็นองค์ประกอบของ austenite ที่เสถียรและระดับการกระทำมีขนาดใหญ่มาก (ประมาณ 30 เท่าของนิกเกิล) ในทางตรงกันข้ามความสัมพันธ์ของคาร์บอนและโครเมียมมีขนาดใหญ่มากและก่อตัวเป็นคาร์ไบด์ที่ซับซ้อนด้วยโครเมียม ดังนั้นจากสองด้านของความแข็งแรงและความต้านทานการกัดกร่อนบทบาทของคาร์บอนในเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นตรงกันข้าม


บริษัท เทคโนโลยีพรีซิชั่ Huzhou Zhongrui พรีซิชั่ จำกัด

เพิ่ม: เขตอุตสาหกรรม Huicheling, Heping, Changxing, Huzhou, Zhejiang

โทรศัพท์: + 86-572-3163130

โทรศัพท์มือถือ: + 86-13636347455

E-mail: info@zrtube.com


ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง