หน้าหลัก > ความรู้ > เนื้อหา
กระบวนการผลิตท่อเหล็กไม่มีรอยต่อที่รีดเย็นและรีดร้อน
- Mar 19, 2018 -

(รีดเย็น) →ท่อระบายความร้อน→การอบความร้อน→ยืด→การทดสอบแบบไฮโดรสแตติก (ตรวจสอบข้อบกพร่อง) →เครื่องหมาย→การจัดเก็บ

การรีดร้อน (การอัดรีดท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ): แท่งกลม→ความร้อน→การเจาะ→ลูกกลิ้งเฉียงเฉียงสามลูกกลิ้งกลิ้งต่อเนื่องหรืออัดรีด→ลอก→การปรับขนาด (หรือการลด) →การทำความเย็น→ท่อเปล่า→การยืด→แรงดันน้ำทดสอบ (หรือการตรวจหาข้อบกพร่อง) →เครื่องหมาย→ที่จัดเก็บ


ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง